Bir gezek ulanylýan plastmassa gap-gaçlar

 • disposable plastic tableware (PKFS111)

  bir gezek ulanylýan plastmassa gap-gaçlary (PKFS111)

  Bu pyçak, çeňňek we çemçe tutawajy doňup, süýşmezlige täsir edýär.Önüm gaty näzik görünýän aç-açan dizaýny ulanýar.Önüm çydamly we aňsat zaýalanmaz ýaly önüm PS çig malyndan ýasalýar.müşderiniň islegine görä garaşsyz gaplamany ulanyp biler.
 • plastic fork (FPF702)

  plastmassa çeňňek (FPF702)

  Bu önüm ýokary derejeli plastmassa önümidir.100% iýmit derejeli PP çig malyndan, hiç hili senagat tozy ýa-da gaýtadan işlenen materialsyz öndürilýär.Önümçilik prosesi hil taýdan ygtybarly, ulanmagy aňsat we daşky görnüşinde näzik bolan tozansyz dezinfeksiýa prosesi bilen berk gözegçilikde saklanýar.
 • plastic spoon (FPS802)

  plastik çemçe (FPS802)

  Bu eplenýän çemçe çemçe, götermek aňsat we önümiň gaplanyşynda az ýer tutýan buklama dizaýnyna eýe.Mundan başga-da, bu eplenýän çemçe çemçesiniň esasy böleginde birnäçe pasta ýa-da suwuk iýmitler üçin gowy ulanylyp bilinýän eplenýän çemçe esasynda ýene birnäçe aýak bar.
 • plastic spoon (FPS801)

  plastik çemçe (FPS801)

  Bu bir gezek ulanylýan plastmassa eplenýän çemçe ýokary derejeli görnüşe, ajaýyp ussatlyga, ajaýyp dizaýna we amatly ulanyşa eýe.Bu önüm önümçilige ýa-da gaýtadan işlenen materiallara, zäherli we tagamsyz PS ekologiýa taýdan arassa iýmit derejesindäki çig maldan ýasalýar we hili kepillendirilýär
 • plastic fork (FPF701)

  plastmassa çeňňek (FPF701)

  Göni çeňňek tutawajy doňan dizaýny kabul edýär, bu önümi gaty näzik görkezýär we süýşmäge garşy rol oýnaýar.Iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup bilýän täze iýmit derejeli PP çig malyny ulanyp öndürilýär.Önümler standart tozansyz arassalaýyş ussahanasynda öndürilýär.
 • plastic fork (FPF701)

  plastmassa çeňňek (FPF701)

  Önüm galyň dizaýny kabul edýär, çydamly we aňsat deformasiýa edilmeýär.Önüm önümiň gaplanyşynda ýer tygşytlaýan we götermek üçin amatly tygşytlanan dizaýn.Eplenýän ýerdäki berkidilen tokly döwmek aňsat däl we howpsuz ulanylyp bilner.