Öndüriji

  • plastic grinder (SPCE101)

    plastmassa ýylmaýjy (SPCE101)

    Bu plastmassa ýylmaýjy, duzly, burçly, burçly we ş.m. giňden ulanylyp bilner, ýylmaýjy enjamy çepe we saga birnäçe gezek aýlanandan soň, duz, burç ýa-da burç poroşokyna öwrüler.Tagamy gowy.Beýleki tarapdan, toprakdan soň önüm has täze bolýar.
  • plastic grinder (SPCE102)

    plastmassa ýylmaýjy (SPCE102)

    Bu plastmassa üweýji üç bölekden ybarat, Hormatly esasy gapak, ýokarky gapak, ýylmaýjy ýadro.Önüm ýokary hilli kompýuter çig malyndan ýasalýar, plastmassa ýylmaýjyny üwende ýaşyl, çydamly we amaly edýär.Bu ýylmaýjy, duzy üwemek üçin ulanylanda gaty gowy ýerine ýetirip biler.