Plastmassa iň ýokary möwsümde örtügi örtýär, önümçilik kuwwatyny rasional tertipleşdirýär

ZSdf

Harytlaryň köpüsi ýaly, plastik çüýşäniň gapaklary hem bazar we möwsüm aýratynlyklaryna görä möwsümden daşary we iň ýokary möwsüme bölüner.“Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” iň ýokary möwsümde önümleriň ýeterlik bolmazlygy ýa-da möwsümden daşary möwsümleýin töwekgelçilikde aşa köp ýaşamagyň öňüni almak üçin önümçiligi tertipleşdirmeli we inwentarlary sazlamaly.

Müşderileriň islegini we islegini üpjün etmek üçin “Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” “satuw esasynda önümçilik” önümçilik modelini durmuşa geçirýär.Käbir esasy müşderiler üçin umumy satuwy çaklamak we habarlaşmak üçin ýyllyk ýa-da uzak möhletli hyzmatdaşlyk şertnamalaryna gol çekeris.Şol çäkde, müşderiler öz satuwlaryna we iş meýilnamalaryna laýyklykda kompaniýamyz bilen öňünden sargyt edýärler we kompaniýamyz ýagdaýa görä önümçilik kuwwatyny we inwentarlaryny birleşdirýär.Önümçiligi ýerlikli tertipläň.

“Satuw esasly önümçilik” modelini durmuşa geçirmek bilen bir hatarda, kompaniýamyz önümçiligiň netijeliligini hasam ýokarlandyrmaly we önümçilik çykdajylaryny azaltmaly.Esasy müşderileriň goldawy sebäpli kompaniýamyz hilini we netijeliligini yzygiderli ýokarlandyrýar we “Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” sagdyn we durnukly durnukly ösüş ýoluny durmuşa geçirip biler.

Plastmassa örtükler we ýapgylar barada has giňişleýin maglumat üçin “Shandong Jiuxing Packaging Co., Ltd.” -e ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

e-poçta: dacydq@163.com

whatsapp : +86 13963682505


Iş wagty: 23-2021-nji dekabry