iýmit üçin plastik gapak (FPCE507)

Gysga düşündiriş:

Bu plastmassa gapak PS-den ýasalýar very deformasiýa edip bilmez ýaly gaty berk ,.bu plastmassa gapagyň dizaýny ýönekeý, ýöne gaty näzik.Belli bir nukdaýnazardan seredeniňde, onuň ýüzi ýalpyldawuk very gaty ýokary görünýär , Şeýlelik bilen önümiň gaplanyşynyň derejesini ýokarlandyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody : FPCE507
Material: PP
Görnüşi: Plastiki nurbat gapagy
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýmit çüýşesi, Guradylan miwe çüýşesi, kofe çüýşesi, kepç çüýşesi, nohut ýagy çüýşesi we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1. Möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu plastmassa gapak PS-den ýasalýar very deformasiýa edip bilmez ýaly gaty berk ,.bu plastmassa gapagyň dizaýny ýönekeý, ýöne gaty näzik.Belli bir nukdaýnazardan seredeniňde, onuň ýüzi ýalpyldawuk very gaty ýokary görünýär , Şeýlelik bilen önümiň gaplanyşynyň derejesini ýokarlandyrýar.

Önümlerimiziň çydamly bolmagy üçin, ýokary hilli iýmit derejeli çig mal saýlaýarys we müşderileriň talaplaryna laýyklykda ýaşyl.stiller we gapaklaryň reňkleri düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

3f58e4a9

  • Öňki:
  • Indiki: