iýmit üçin plastik gapak (FPCE510)

Gysga düşündiriş:

Bu plastmassa gapak, hoz, guradylan miweler, konserwirlenen miweler, gül we ş.m. ýaly iýmit paketinde giňden ulanylyp bilner.Örän inçe dik zolaklar plastmassa gapagy gurşap alýar customer müşderi ony saklanda ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Stil müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner color we reňk birmeňzeş.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

esasy maglumatlar

Haryt kody : FPCE510
Material: PP
Görnüşi: Plastiki nurbat gapagy
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýmit çüýşesi, Guradylan miwe çüýşesi, kofe çüýşesi, kepç çüýşesi, nohut ýagy çüýşesi we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1. Möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu plastmassa gapak, hoz, guradylan miweler, konserwirlenen miweler, gül we ş.m. ýaly iýmit paketinde giňden ulanylyp bilner.Örän inçe dik zolaklar plastmassa gapagy gurşap alýar customer müşderi ony saklanda ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Stil müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner color we reňk birmeňzeş.Müşderi diňe çüýşäni üpjün etmeli, plastiki gapak çüýşäniň boýnuna has gowy gabat geler ýaly, galyby çüýşäniň boýnuna bagly edip bileris.

önümlerimiz azyk derejesindäki çig maldan ýasalýar, plastmassa gapagy has ýaşyl we çydamly edýär, şeýle hem deformasiýa etmek kyn, şonuň üçin möhürde has gowy işleýär.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: