Iýmit üçin plastik gapak

 • plastic dustproof cap(FPCE504)

  plastmassa tozan geçirmeýän gapak (FPCE504)

  Bu plastik tozan örtügi, esasan, konserwirlenen doňuz eti, konserwirlenen balyk, konserwirlenen sygyr eti we ş.m. ýaly konserwirlenen iýmitlerde ulanylýar.
 • plastic dustproof cap(FPCE517)

  plastmassa tozan geçirmeýän gapak (FPCE517)

  Tozdan goraýan bu plastmassa örtük, konserwirlenen günortanlyk etde ýa-da dürli iýmit bankalarynda ulanylyp bilner, bu tozanyň öňüni alyp biler, önümiň has näzik we owadan görünmegine däl-de, has arassaçylygyna hem sebäp bolup biler. Aýratyn stil müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, Reňk düzülip bilner.
 • plastic cap for food (FPCE507)

  iýmit üçin plastik gapak (FPCE507)

  Bu plastmassa gapak PS-den ýasalýar very deformasiýa edip bilmez ýaly gaty berk ,.bu plastmassa gapagyň dizaýny ýönekeý, ýöne gaty näzik.Belli bir nukdaýnazardan seredeniňde, onuň ýüzi ýalpyldawuk very gaty ýokary görünýär , Şeýlelik bilen önümiň gaplanyşynyň derejesini ýokarlandyrýar.
 • plastic cap for food (FPCE501)

  iýmit üçin plastik gapak (FPCE501)

  Bu plastmassa gapak, guradylan miwe, kofe, bal, goňur şeker, hoz we ş.m. iýmit paketinde ulanylyp bilner.Görnüşi müşderiniň pikiriçe müşderi edilip bilner we reňki birmeňzeş.Plastmassa gapagyň çig maly iýmit derejeli PP, tagamsyz we ýaşyl.
 • plastic cap for food (FPCE510)

  iýmit üçin plastik gapak (FPCE510)

  Bu plastmassa gapak, hoz, guradylan miweler, konserwirlenen miweler, gül we ş.m. ýaly iýmit paketinde giňden ulanylyp bilner.Örän inçe dik zolaklar plastmassa gapagy gurşap alýar customer müşderi ony saklanda ýykylmagynyň öňüni alyp biler.Stil müşderiniň talaplaryna laýyklykda edilip bilner color we reňk birmeňzeş.