ýag üçin plastmassa gapak (SPCA120)

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşäniň gapagy iýmit bilen gönüden-göni habarlaşyp bilmek üçin iýmit derejesindäki PE çig malyndan , ýaşyl reňkli.Bu önüm soýa sousy, künji ýagy, zeýtun ýagy, akja ýapragy ýagy we ş.m. ýaly dürli iýilýän ýag gaplamalarynda giňden ulanylyp bilner.Çüýşäniň gapagynyň gapagyny açyň, içindäki önüm dökülip bilner


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody: SPCA120
Material: PE
Görnüşi: Topokarky gapagy çekiji halka bilen süýşüriň
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýilýän ýag çüýşesi ýaly),soýa sousy çüýşesi,sirke çüýşesi,künji ýagy çüýşesi,food garylan çüýşe we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

 

Aýratynlyk:

1.Nok dökülme, möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

 

Önüm hakda:

Bu çüýşäniň gapagy iýmit derejeli PE çig malyndan ýasalýar,ýaşyl,şeýlelik bileniýmit bilen gönüden-göni habarlaşyp biler.Bu önüm soýa sousy, künji ýagy, zeýtun ýagy, akja ýapragy ýagy we ş.m. ýaly dürli iýilýän ýag gaplamalarynda giňden ulanylyp bilner.Çüýşäniň gapagynyň gapagyny açyň, ýag drena port portunyň içi ok görnüşinde we içindäki suwuk önümi dökmek üçin halkany çekiň. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

Dürli reňkdäki ýapgyly gapaklary we plastmassa çüýşe gapaklaryny satýarys. Haýsydyr bir sorag bilen habarlaşmakdan ýa-da adaty bahany almakdan çekinmäň.

Şuňa meňzeş önüm : SPCA122

IMG_4489_副本 IMG_4492_副本 IMG_4493_副本 IMG_4494_副本 IMG_4497_副本 IMG_4498_副本 IMG_4502_副本 IMG_4504_副本

  • Öňki:
  • Indiki: