tagamly plastmassa gapak (SPCS402)

Gysga düşündiriş:

Bu tagamly çüýşäniň gapagy, iki gapdalynda açylyp bilinýän kebelegiň gysgyç görnüşidir.Gapagyň bir tarapy uly açyklyk, beýleki tarapynda bolsa tagamyň mukdaryny dolandyryp bilmek üçin dört sany kiçijik deşik bar.Bu plastmassa tagamly gap üçin giňden ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Haryt kody : SPCS402
Material: PP
Görnüşi: Plastiki nurbat gapagy
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (meselem, burç çüýşesi 、 burç tozy çüýşesi.etc)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1. Möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu tagamly çüýşäniň gapagy, iki gapdalynda açylyp bilinýän kebelegiň gysgyç görnüşidir.Gapagyň bir tarapy uly açyklyk, beýleki tarapynda bolsa tagamyň mukdaryny dolandyryp bilmek üçin dört sany kiçijik deşik bar.Bu plastmassa burç, burç, inçe duz we başgalar ýaly tagamly gaplar üçin giňden ulanylyp bilner. Çüýşäniň gapaklary iýmit derejeli PP-den ýasalýar we stil we reňkler müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: