Giň çüýşäniň boýny üçin plastik gapak (SPCB202)

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşäniň gapagy giň agzy çüýşeler üçin amatlydyr.Iki toplum galyp öndürilenden soň, iki çüýşe gapak ýygnalýar.Çüýşäniň korpusynda aralyk dik zolaklar bar, bu çüýşäniň gapagyny gaty ýokary derejeli edýär. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri düzülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody : SPCB202
Material: PE
Görnüşi: Iki bölek plastmassa gapak
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýilýän ýag çüýşesi, soýa sousy çüýşesi, sirke çüýşesi, künji ýagy çüýşesi, iýmit garylan çüýşe we ş.m.)
MOQ: 100, 000 sany
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1.Nok dökülme, möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu çüýşäniň gapagy giň agzy çüýşeler üçin amatlydyr.Iki toplum galyp öndürilenden soň, iki çüýşe gapak ýygnalýar.Çüýşäniň korpusynda aralyk dik zolaklar bar, bu bolsa çüýşäniň gapagyny gaty ýokary görkezýär. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

Dürli reňkdäki ýapgyly gapaklary we plastmassa çüýşe gapaklaryny satýarys. Haýsydyr bir sorag bilen habarlaşmakdan ýa-da adaty bahany almakdan çekinmäň.


  • Öňki:
  • Indiki: