plastmassa gapak (SPCA118)

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşäniň gapagy has ýokary çüýşäniň agzy üçin amatlydyr.Ulanylanda, çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we çüýşäniň agzyna basyň.Bu çüýşäniň gapagy diňe bir näzik görünmän, eýsem ýokary derejeli we kämilleşdirilip bilner.Bu önüm gaplamasynyň temperaturasy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Haryt kody : SPCA118
Material: PE
Görnüşi: Topokarky gapagy çekiji halka bilen süýşüriň
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýilýän ýag çüýşesi , soýa sousy çüýşesi , sirke çüýşesi , künji ýagy çüýşesi , iýmit garyndysy çüýşesi we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1.Nok dökülme, möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu çüýşäniň gapagy has ýokary çüýşäniň agzy üçin amatlydyr.Ulanylanda, çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we çüýşäniň agzyna basyň.Bu çüýşäniň gapagy diňe bir näzik görünmän, eýsem ýokary derejeli we kämilleşdirilip bilner.Bu önüm gaplamasynyň temperaturasy.Coverokarky gapagy açyň, örän amatly we amaly gönüburçly nebit drena portyny görüp bilersiňiz.Soya sousy, künji ýagy, sirke, zeýtun ýagy we akja ýagy we ş.m. gaplamakda giňden ulanylyp bilner. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

Dürli reňkdäki ýapgyly gapaklary we plastmassa çüýşe gapaklaryny satýarys. Haýsydyr bir sorag bilen habarlaşmakdan ýa-da adaty bahany almakdan çekinmäň.

IMG_4179_
IMG_4183_
IMG_4195_

  • Öňki:
  • Indiki: