çekiş halkasy bilen plastmassa gapak (SPCA114)

Gysga düşündiriş:

Bu çüýşäniň gapagy, bir bölek gapak.Capokarky gapagy açyň, ogurlyga garşy bir gezek ulanylýan çekiji halka döredildi.çekiş halkasy bar.Ilkinji gezek ulananyňyzda, çekiş halkasyny ýyrtmaly.Tegelek kesiş bolar.Önümiň üsti bilen dökülip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody : SPCA114
Material: PE
Görnüşi: Topokarky gapagy çekiji halka bilen süýşüriň
Ulanylyşy: Aýna çüýşeler ýa-da plastik çüýşeler (iýilýän ýag çüýşesi , soýa sousy çüýşesi , sirke çüýşesi , künji ýagy çüýşesi , iýmit garylan çüýşe we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing gapagy
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

1.Nok dökülme, möhürde gowy öndürijilik.

2.Biziň çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Bu çüýşäniň gapagy, bir bölek gapak.Capokarky gapagy açyň, ogurlyga garşy bir gezek ulanylýan çekiji halka döredildi.çekiş halkasy bar.Ilkinji gezek ulananyňyzda, çekiş halkasyny ýyrtmaly.Tegelek kesiş bolar.Önümiň üsti bilen dökülip bilner.Gapagy ýapandan soň önümi täze saklap bolýar.Önümiň stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastiki gapaklaryň hemmesi çüýşe bagly bolanda, çüýşäniň boýnuna doly laýyk bolup biler.Islendik ýapylmanyň syzdyrylmagyny çözmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň hil taýdan berk gözegçilik ulgamymyz bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapylyş çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.

Dürli reňkdäki ýapgyly gapaklary we plastmassa çüýşe gapaklaryny satýarys. Haýsydyr bir sorag bilen habarlaşmakdan ýa-da adaty bahany almakdan çekinmäň.

1_
IMG_4102_副本
IMG_4131_副本

  • Öňki:
  • Indiki: