plastmassa çeňňek (FPF701)

Gysga düşündiriş:

Göni çeňňek tutawajy doňan dizaýny kabul edýär, bu önümi gaty näzik görkezýär we süýşmäge garşy rol oýnaýar.Iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup bilýän täze iýmit derejeli PP çig malyny ulanyp öndürilýär.Önümler standart tozansyz arassalaýyş ussahanasynda öndürilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody: FPF701
Material: PS
Görnüşi: plastmassa çeňňek
Ulanylyşy: Nahar ýaly iýmit.
Ölçegi: Plastiki çeňňek: 178mm±0,5 mm
Özbaşdak gaplanan: Düzülip bilner (MOQ esasy)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

Çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Göni çeňňek tutawajy doňan dizaýny kabul edýär, bu önümi gaty näzik görkezýär we süýşmäge garşy rol oýnaýar.Iýmit bilen göni aragatnaşykda bolup bilýän täze iýmit derejeli PP çig malyny ulanyp öndürilýär.Önümler, tozansyz arassalaýyş ussahanasynda öndürilýär, robotlar tarapyndan dolandyrylýar we ynam bilen ulanylyp bilner.Önümiň stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastmassa gap-gaç önümlerini öndürmekde baý tejribämiz bar, Güýçli önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik topary bar, şondan soň berk hil barlag ulgamy bar, Jiuxing gaplaýyş önümlerine ynanyp bilersiňiz.

  • Öňki:
  • Indiki: