plastmassa çeňňek (FPF701)

Gysga düşündiriş:

Önüm galyň dizaýny kabul edýär, çydamly we aňsat deformasiýa edilmeýär.Önüm önümiň gaplanyşynda ýer tygşytlaýan we götermek üçin amatly tygşytlanan dizaýn.Eplenýän ýerdäki berkidilen tokly döwmek aňsat däl we howpsuz ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody: FPF701
Material: PP
Görnüşi: plastmassa eplenen wilka
Ulanylyşy: Nahar ýaly iýmit.
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

Çig malymyz tagamsyz we zäherli iýmit derejesiniň standartyna laýyk gelýär.

Önüm hakda:

Önüm galyň dizaýny kabul edýär, çydamly we aňsat deformasiýa edilmeýär.Önüm önümiň gaplanyşynda ýer tygşytlaýan we götermek üçin amatly tygşytlanan dizaýn.Eplenýän ýerdäki berkidilen tokly döwmek aňsat däl we howpsuz ulanylyp bilner. Önüm iýmit bilen baglanyşykly materiallardan ýasalýar we ýaşyl, ekologiýa taýdan arassa, çydamly we yssyz. Mundan başga-da, eplenýän çatrykyň gyrasy tekiz , gabyksyz we eliňize zyýan bermez.stil, ululyk we reňkler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

Plastmassa gap-gaç önümlerini öndürmekde baý tejribämiz bar, Güýçli önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik topary bar, şondan soň berk hil barlag ulgamy bar, Jiuxing gaplaýyş önümlerine ynanyp bilersiňiz.  • Öňki:
  • Indiki: