plastmassa ýylmaýjy (SPCE101)

Gysga düşündiriş:

Bu plastmassa ýylmaýjy, duzly, burçly, burçly we ş.m. giňden ulanylyp bilner, ýylmaýjy enjamy çepe we saga birnäçe gezek aýlandan soň, duz, burç ýa-da burç poroşokyna öwrüler.Tagamy gowy.Beýleki tarapdan, toprakdan soň önüm has täze bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Haryt kody : SPCE101
Material: PC
Görnüşi: Plastmassa ýylmaýjy
Ulanylyşy: Aýna çüýşe ýa-da plastik çüýşeler (burç çüýşesi, duz çüýşesi we ş.m.)
MOQ: 100,000pcs
Hususy sargyt: Kabul et
Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý
Marka ady: Jiuxing
Reňk: Düzülip bilner (MOQ esasy)
Logotip: logotip ýasap biler (MOQ esasy)
Mysal: üpjün edip biler
Şahadatnama: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.
OEM hyzmaty: Hawa

Aýratynlyk:

Möhürde gowy öndürijilik.

Gowy üweýji täsiri.

Önüm hakda:

Bu plastmassa ýylmaýjy, duzly, burçly, burçly we ş.m. giňden ulanylyp bilner, ýylmaýjy enjamy çepe we saga birnäçe gezek aýlandan soň, duz, burç ýa-da burç poroşokyna öwrüler.Has hoşboý ysly.Beýleki tarapdan, önüm has täze, bişirilen nahara salyň, şonuň üçin gap-gaçlar has tagamly. Biziň hödürleýän önümlerimiz iň ýokary hilli çig mal we iň täze tehnologiýa bilen işlenip düzüldi.Hil synag topary bu önümleri kemçiliksiz aralygy üpjün etmek üçin hil düzgünleri boýunça synag edýär.Mundan başga-da, hödürleýän önümlerimiz gymmatly müşderilere elýeterli bahadan dürli ululykda elýeterlidir.

Önümiň stilleri, aýratynlyklary we reňkleri müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner. Plastmassa örtüklerimiziň hemmesi çüýşäniň boýnuna ajaýyp gabat gelip biler, plastmassa gapaklary çüýşe baglydyr. çig mal, önümleri has ýaşyl we çydamly edýär.ähli plastmassa gapaklarymyz giň hil we funksional synagdan geçýär.

Plastmassa üweýjiler öndürmekde baý tejribämiz bar, Örän önümçilik prosesi, Professional gözleg we önümçilik toparymyz bar, şondan soň berk gözegçilik ulgamy bar, Jiuxing gaplamasynyň ýapyk çözgütlerine ynanyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: