Plastmassa nurbat gapagy, plastmassa göteriji kepka

 • FPCD605
 • plastic cap(FPCD604)

  plastmassa kellesi (FPCD604)

  Önümiň düşündirişi Haryt kody : FPCD604 Material: PE görnüşi: Plastiki gapak Ulanylyşy: plastik çüýşeler (şire çüýşesi 、 suw çüýşesi verage içgi çüýşesi we ş.m.) MOQ: 100,000pcs Sargyt buýrugy: Gelip çykan ýerini kabul ediň: Şandong, Hytaý markasynyň ady: Jiuxing gapagynyň reňki: Düzülip bilner (MOQ-da esas) Logotip: logo ýasap biler (MOQ-da esas) Mysal: şahadatnama berip biler: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.OEM hyzmaty: Hawa Aýratynlyk: 1.Gaplamalary bezäň.2.O ...
 • plastic cap(FPCD604)

  plastmassa kellesi (FPCD604)

  Bu görnüşli plastmassa örtügiň gapdalynda tekiz ýokarky we dik zolaklar bar.Biraz surnaý ýaly.Içinde esas bolmaly.Esasy ogurlyga garşy gowy funksiýa oýnap bilýän çekiji halka bilen üpjün edilýär.Gapagy tozana garşy bolup biler we bezeg üçin hem ulanylyp bilner.
 • plastic cap for Wide bottle neck (SPCB202)

  Giň çüýşäniň boýny üçin plastik gapak (SPCB202)

  Bu çüýşäniň gapagy giň agzy çüýşeler üçin amatlydyr.Iki toplum galyp öndürilenden soň, iki çüýşe gapak ýygnalýar.Çüýşäniň korpusynda aralyk dik zolaklar bar, bu çüýşäniň gapagyny gaty ýokary derejeli edýär. Önüm stilleri, aýratynlyklary we reňkleri düzülip bilner.
 • plastic screw cap (FPCD601)

  plastmassa nurbat gapagy (FPCD601)

  Bu plastmassa gap, efir ýagy, içgi, suw paketi we ş.m. üçin giňden ulanylyp bilner.Bu çüýşäniň gapagynyň dizaýny gaty ýönekeý, ýöne örän näzik its Biz onuň üstünde hiç hili iýmit nokadyny görüp bilmeris , Sebäbi Motor ýykylýar.çüýşäniň boýnuny ýapyp ýa-da egirmek arkaly ondan alyp biler.
 • plastic theift proof cap (SPCC301)

  plastmassa göteriji kepka (SPCC301)

  Ozal zeýtun ýagy önümleri alýumin gapagy bilen möhürlenipdi, indi köp zeýtun ýagyny öndürijiler hem şeýle ulanýarlar.Bu plastmassa gapagyň iň möhüm aýratynlygy, onuň alýumin örtügini çalşyp biljekdigi. Alýumin örtüginiň ähli funksiýalary bar. Ondan başga-da has näzik we has ygtybarly.