Önümler

 • disposable plastic tableware (PKFS111)

  bir gezek ulanylýan plastmassa gap-gaçlary (PKFS111)

  Bu pyçak, çeňňek we çemçe tutawajy doňup, süýşmezlige täsir edýär.Önüm gaty näzik görünýän aç-açan dizaýny ulanýar.Önüm çydamly we aňsat zaýalanmaz ýaly önüm PS çig malyndan ýasalýar.müşderiniň islegine görä garaşsyz gaplamany ulanyp biler.
 • FPCD605
 • SPCA124
 • SPCA123
 • plastic cap(FPCD604)

  plastmassa kellesi (FPCD604)

  Önümiň düşündirişi Haryt kody : FPCD604 Material: PE görnüşi: Plastiki gapak Ulanylyşy: plastik çüýşeler (şire çüýşesi 、 suw çüýşesi verage içgi çüýşesi we ş.m.) MOQ: 100,000pcs Sargyt buýrugy: Gelip çykan ýerini kabul ediň: Şandong, Hytaý markasynyň ady: Jiuxing gapagynyň reňki: Düzülip bilner (MOQ-da esas) Logotip: logo ýasap biler (MOQ-da esas) Mysal: şahadatnama berip biler: ISO9001.QS. Beýleki şahadatnamalar zerurlygy kanagatlandyrmak üçin edilip bilner.OEM hyzmaty: Hawa Aýratynlyk: 1.Gaplamalary bezäň.2.O ...
 • plastic cap(FPCD604)

  plastmassa kellesi (FPCD604)

  Bu görnüşli plastmassa örtügiň gapdalynda tekiz ýokarky we dik zolaklar bar.Biraz surnaý ýaly.Içinde esas bolmaly.Esasy ogurlyga garşy gowy funksiýa oýnap bilýän çekiji halka bilen üpjün edilýär.Gapagy tozana garşy bolup biler we bezeg üçin hem ulanylyp bilner.
 • plastic dustproof cap(FPCE504)

  plastmassa tozan geçirmeýän gapak (FPCE504)

  Bu plastik tozan örtügi, esasan, konserwirlenen doňuz eti, konserwirlenen balyk, konserwirlenen sygyr eti we ş.m. ýaly konserwirlenen iýmitlerde ulanylýar.
 • plastic dustproof cap(FPCE517)

  plastmassa tozan geçirmeýän gapak (FPCE517)

  Tozdan goraýan bu plastmassa örtük, konserwirlenen günortanlyk etde ýa-da tozanyň öňüni alyp bilýän, önümi has näzik we owadan görünmek bilen çäklenmän, has arassaçylyk hem edip biler. Aýratyn stil müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner, Reňk düzülip bilner.
 • plastic cap for tinplate can (SPCA1160)

  gap-gaç üçin plastmassa gapak (SPCA1160)

  Bu çüýşäniň gapagy gap-gaç gaplary üçin amatly.Çüýşäniň gapagyny amatly ýagdaýda goýuň we möhür bolup bilýän gapjagazyň üstünde berkitmek üçin aşak basyň.Topokarky gapagy açyň we önümi dökmek üçin halkany aşak alyň.
 • flip top cap with pull ring (SPCA112)

  ýokarky halka bilen çekiş halkasy bilen aýlaň (SPCA112)

  Bu çüýşäniň gapagy bir bölek gapak ýaly görünýär, ýöne aslynda iki bölekden ýygnalýar.Capokarky gapagy açyň we halkany çekiň, Içindäki suwuklyk dökülip bilner.Soňra gapagy ýapyň we önümi täze saklamak üçin möhür bolup biler.Bu gapak iýilýän ýag gaplamak we içmek üçin ulanylyp bilner
 • plastic grinder (SPCE101)

  plastmassa ýylmaýjy (SPCE101)

  Bu plastmassa ýylmaýjy, duzly, burçly, burçly we ş.m. giňden ulanylyp bilner, ýylmaýjy enjamy çepe we saga birnäçe gezek aýlandan soň, duz, burç ýa-da burç poroşokyna öwrüler.Tagamy gowy.Beýleki tarapdan, toprakdan soň önüm has täze bolýar.
 • plastic fork (FPF702)

  plastmassa çeňňek (FPF702)

  Bu önüm ýokary derejeli plastmassa önümidir.100% iýmit derejeli PP çig malyndan, hiç hili senagat tozy ýa-da gaýtadan işlenen materialsyz öndürilýär.Önümçilik prosesi, hil taýdan ygtybarly, ulanmagy aňsat we daşky görnüşinde näzik bolan tozansyz dezinfeksiýa prosesi bilen berk gözegçilikde saklanýar.
12345Indiki>>> Sahypa 1/5